ZW3D Mold

Mold Preparation

สามารถเปิดแก้ไข ไฟล์งานต่างรูปแบบ เช่น NX, Catia ได้โดยตรง ตลอดจนวิเคราะห์ คุณภาพผิว ความหนา มุมลาดเอียงของชิ้นงานได้ เพื่อเตรียมแม่พิมพ์ได้สะดวกง่ายดาย


MoldBass & Standard Parts

ง่ายต่อการนำชิ้นส่วนมาตรฐานมาใช้งานโดยมีให้เลือกใช้หลากหลายทั้ง MoldBase เช่น Futaba, DME, Hasco< LKM … ทั้งยังสามารุปรับแต่งชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ


Flexible and fast parting

สะดวกง่ายดายรวดเร็วในการตัดแบ่งชิ้นงานทั้งที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ ทั้งมีรูปแบบอัตโนมัติและสามารถปรับเลือกเองได้หลากหลาย


Electrode Design & 2D Document

สร้าง Electrode ได้ง่ายดายด้วย ฟังก์ชั่นอัตโนมัติและปรับแต่งค่าได้อย่างง่ายดายตลอดจนสร้าง Drafting (2D Sheet) ให้อัตโนมัติ