ZW3D Capabilities

ZW3D, ALL-IN-ONE, AFFORDABLE CAD CAM

ZW3D ซอฟต์แวร์เขียนแบบ CAD CAM จากประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างแบบจำลอง 3 มิติ ในระบบ Hybrid Modeling 100% เพื่อสร้าง G-Code ในการสั่งงานเครือ่งจักร CNC ได้ตั้งแต่ 2-5 แกน และมีราคาถูกกว่าซอฟต์แวร์ CAD CAM ทั่วไปถึงเท่าตัว

Product PlanningProduct DesignVerificationSample MakingMold MakingManufacturing

Data Import

– นำเข้า (Import) 3D Model จาก Catia, NX, Solidworks, Creo, Inventor ตลอดจนไฟล์ที่นิยมใช้งาน เช่น STEP, STL, IGES, Parasolid และ DWG ได้โดย ZW3D

import file

Prominent Healing Capacity

– ช่วยวิเคราะห์และซ่อมความแตกต่างระหว่างลักษณะของ พื้นผิว เช่น รอยแตก ช่องว่าง จุดที่ไม่ตรงกันและขอบเล็กๆ
– แสดงข้อมูลและระบุจุดที่เปิดขอบเพื่อช่วยระบุจุดเล็กๆ
– สร้างผิว (surface) ใหม่เพื่อปิดช่องว่างได้อย่างรวดเร็ว

3D Annotation

– เพิ่มคำอธิบายประกอบ 3D ในการสร้างโมเดล รวมถึง ขนาด ระยะห่าง รัศมี มุม
– ตัวช่วยอธิบายจะแสดงทันทีเมื่อเปิดไฟล์ drawing

 

Reverse Engineering

– ทำงานกับไฟล์ STL Point Cloud ที่ได้จากการ Scan เพื่อสร้าง surface และ 3D models
– รองรับสำหรับเครื่องพิมพ์ 3D

 

 

Convenient File Management

ZW3D (.Z3/.VX) คือไฟล์ multi-object สามารถจัดเก็บวัตถุที่ต่างกันได้เป็นหลายชนิดทั้ง part, assembly, 2D drawing และ CAM plans ตามที่ต้องการเสมือนโฟเดอร์หนึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการและยังมี single-object files ช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน

cad cam

 

Smart & Friendly Sketch

การออกแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะร่างโดยแบบ 2D สามารถใช้ feature รูปทรงเรขาคณิต เครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายเพื่อช่วยให้ออกแบบได้อย่างรวดเร็วขึ้น

 • Ready-sketch ให้สัญลักษณ์รูปทรงเรขาคณิตหลายชนิดเพื่อช่วยนักออกลดเวลาที่ใช้ในการออกแบบลง
 • Trace profile เป็นวิธีที่ยืดหยุ่นในการจัดการกับการเชื่อมต่อในการร่างรูปทรงเรขาคณิตโดยไม่ต้องใช้การตัด(Trim)
 • Smart dimension & smart constraintช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างแบบร่างได้อย่างที่กำหนดไว้
 • Sketch doctor ช่วยให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การวิเคราะห์และแก้ข้อผิดพลาด

 

Flexible & Efficient 3D Modeling

ZW3D คือซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบ 3D CAD ที่แตกต่างจากที่มีในตลาด โดยเสนอประสบการณ์การทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีฐานจากระบบ Solid & Surface Feature Hybrid Modeling technology ร่วมกับ parametric modelling ที่สามารถแก้ไขได้โดยตรงทันที ทำให้เพลิดเพลินกับการออกแบบที่มีประสิทธิภาพได้

 • ฐานจากระบบ ZW3D OverdriveTM kernel เป็นระบบ Solid-Surface Hybrid Modeling ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่าง solid และ surface ช่วยให้งานออกแบบยืดหยุ่นขึ้นโดยไม่ต้องใช้เพียง solid
 • Parametric modeling ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่าง solid และ surface ช่วยให้งานออกแบบยืดหยุ่นขึ้นโดยไม่ต้องใช้เพียง solid
 • Direct Edit modeling คือเครื่องมือที่ยืดหยุ่นในการแก้ไขงานได้ทันทีหรือแก้ไข model ที่ถูกนำเข้ามาแล้วไม่มีประวัติ
 • ช่วยให้ยืดหยุ่นในการออกแบบ surface modeling ด้วยเครื่องมือเพื่อสร้างชิ้นงาน model ที่ราบรื่นต่อเนื่อง
 • มีเครื่องมือในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพหลากหลายเพื่อพัฒนางานออกแบบที่เป็นไปได้ เช่น : Morph , Wrap , และ Emboss.

 

Productive Assembly Design

สร้างงานประกอบได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ผู้ใช้งานจัดการ assembly และตรวจสอบงานออกแบบ assembly ขนาดใหญ่เพื่อที่จะเร่งขบวนการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิต

 • การจัดการที่ง่ายกับ assemblies ขนาดใหญ่ รวมถึง Top-Down design and Bottom-Up design.
 • Interference check และ dynamic section ครื่องมือที่เพิ่มความชัดเจนช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นความผิดพลาดตั้งแต่ลงมือทำ
 • เครื่องมือ animation ผู้ใช้งานสามารถสาธิตการทำงานพื้นฐาน เช่น สามารถบันทึกลำดับการทำงานของผลิตภัณฑ์ด้วยไฟล์ *.AVI video ได้
 • Integrated PartSolutions ช่วยให้ความสามารถเพิ่มความสมบูรณ์ใน ANSI, BSI, ISO, JB และอื่นๆ ด้วยฟังก์ชั่นนี้ช่วยลดเวลาในการสร้างโมเดลมารตฐานเอง เพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการทำงาน

 

2D Sheet

2D Sheet เชื่อมโยงโดยตรงกับ 3D โมเดล ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง 3D โมเดลจะมีผลกับ 2D Sheet ทันที เพื่อช่วยลดเวลาในการออกแบบ แก้ไข และลดความผิดพลาดในการทำงานโดยคน

 • ภาพฉาย อัตโนมัติ 2D associative viewsด้วย projection, sectioning และ detailing.
 • Dimensions and Annotations ประกอบด้วยมาตรฐานต่างๆ เช่น ANSI, ISO, DIN, JIS และ GB
 • สร้าง Bill of Material, Hole และ Electrode tables ด้วย auto-ballooning
 • ง่ายต่อการแก้ไขปรับเปลี่ยนตามต้องการ สำหรับ สัญลักษณ์, Hatch pattern และ 2D sheet templates

 

Additional Modules

• Sheet Metal

ง่ายต่อการสร้าง sheet metal features ที่แตกต่างกัน เช่น flange, lofted flange, dimple และ louver ซึ่งสามารถ fold และ unfold solids ได้หรือเปิดรูปทรงเใน ZW3D โดยใช้ Solid & Surface Hybrid Modeling technology More tutorials>>

• Reverse Engineering

ระบบวิศวกรรมย้อนรอย ( Reverse Engineering ) ทำให้ผู้ออกแบบสามารถใช้ STL, points cloud และ scan data เพื่อสร้าง surface หรือ 3D models ตลอดจนเตรียมโมเดลเพื่อ CNC Machining โดย refining meshes, สร้าง surface และ repairing gaps สามารถใช้งานกับ 3D Printer เพื่อสร้างชิ้นงานจริงได้ทันที

Draft & Thickness Analysis

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก วิเคราะห์การร่างแบบและวิเคราะห์ความหนาเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากโครงสร้างผลิตภัณฑ์ต้องเหมาะสมในการกำหนดลักษณะของแม่พิมพ์

 • Draft มุมหรือความหนา
 • Positive draft, Negative draft สามารถทำให้มีสีที่แตกต่างกัน
 • การวิเคราะห์ความหนาจะให้ผลทั้งขั้นต่ำและขั้นสูงสุดสำหรับค่าความหนา

 

Dynamic Section & Interference Check

ขั้นตอนในการออกแบบประกอบชิ้นส่วน มี interference check feature และเครื่องมืออื่นในการช่วยเหลือผู้ใช้งานตรวจสอบชิ้นส่วนและการประกอบให้เหมาะสม

 • ใช้ section feature เพื่อตรวจสอบในส่วนที่มองเห็น interference ระหว่าง shapes ในส่วนหนึ่งหรือส่วนประกอบในการประกอบ
 • Interface check feature ใช้เพื่อตรวจสอบจุดที่ทับซ้อน ระหว่างชิ้นส่วนประกอบหรือการประกอบ และใช้รายละเอียดข้อมูลเป็นจำนวน ปริมาณ และพื้นที่
 • Drag tool ช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจสอบว่าส่วนประกอบได้ย้ายไปยังจุดที่กำหนด

 

Animation Simulation

ใช้ vivid animation ในการสาธิตการใช้งานและการเคลื่อนที่แบบต่างๆ เช่น movement, disassembly และ assembly ซึ่งเป็นวีดีโอนำเสนอแทนการใช้ผลิตภัณฑ์จริง

· ตรวจสอบและจำลองการเคลื่อนไหวของส่วนประกอบพื้นฐานที่กำหนดค่าไว้

 • Exploded view animation เพื่อการจำลองขั้นตอนการประกอบหรือถอดชิ้นส่วน
 • บันทึกเป็น .avi เพื่อให้สามารถดูได้ในโปรแกรมอื่น
 

 

 

Rendering

 • ช่วยให้ผู้ออกแบบนำพื้นผิวชิ้นงานไปใช้ในงานได้ง่าย
 • สามารถใช้พื้นผิวได้หลากหลาย เช่น อลูมิเนียม บรอนซ์ ทอง เงินและอื่นๆ
 • โดยการใช้ Artisan ผู้ใช้งานสามารถสร้างงานที่มีเสน่ห์ได้โดยการ Rendering
 

 

Data Export

 • ZW3D สามารถ export ไฟล์กลางได้หลายชนิด เช่น STEP, STL, IGES, Parasolid, DWG, DXF และ SAT
 • Export PDF ได้ใน 3D vivid demonstration
 • Export เป็นไฟล์หลักที่ลูกค้าใช้งาน เช่น CATIA ได้

 

2D Sheet

 • สร้างไฟล์สำหรับมุมมอง 2D ได้อัตโนมัติโดยการฉาย projection, section และ detailing
 • สร้างการประกอบ exploded views, detail views, configuration views และ history state views
 • สร้าง Bill of Material, Hole & Electrode tables โดยการใช้ auto-ballooning
 • สร้าง Bill of Material, Hole & Electrode tables โดยการใช้ auto-ballooning

 

Splitting

 • จัดผู้ใช้งานสามารถแยก( split) solids ได้อย่างรวดเร็วหรือเปิดรูปทรงได้โดยไม่ซ่อมผิว
 • จัดการแยก ที่สามารถใช้ได้โดย parting line หรือ region faces
 • สร้าง parting line, inner holes และ parting face ได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบสร้างเอง
 • รองรับการออกแบบ multi-cavity & multi-product

 

Moldbases and Standard Parts

 • Mold bases และ standard parts สามารถใช้ชิ้นส่วนที่เป็นมาตรฐานเพื่อ ช่วยในการลดเวลาและการผิดพลาดจากการทำงานโดยบุคคล ลดเวลาที่ใช้ในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบแม่พิมพ์
 • ให้ moldbases มาตรฐาน และ ชิ้นส่วนมาตรฐาน มากมายจาก supplier ที่มีชื่อเสียงมากมายรวมถึง MISUMI, FUTABA, HASCO, DME และ LKM
 • วิศวกรสามารถสร้าง ชิ้นส่วนมาตรฐาน ตามความต้องการขององค์กรได้ด้วยการ customize

 

Runner and Gate

 • โดยการทำงานในขั้นตอนเดียว คุณสามารถสร้าง runner หรือ gate ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขค่า parameters ได้อิสระตามที่ความต้องการจริง

 

Electrode

 • แยก electrodes ได้อย่างอิสระตามที่โมเดล feature หรือ face
 • กำหนด electrode blank size สำหรับ multiple electrodes, park gap และ EDM setting information
 • สร้างไฟล์ออกแบบ electrode parking

 

BOM

 • สร้างแบบ 2D และรายละเอียดของได้อย่างรวดเร็วเพื่อการทำงานที่สะดวกขึ้น
 • สร้าง BOM table และ hole table ได้อัตโนมัติ

Hole Making

 • Smart 2-5 Axis hole tactic ของ ZW3D คือระบบการแยกแยะ feature ของรู ทั้งหมดของชิ้นงานได้อัตโนมัติและสร้างความเหมาะสมสำหรับ tool-paths ซึ่งช่วยลดเวลาในการผลิตเป็นอย่างมากและลดความผิดพลาดของงาน
 • สามารถแยกคุณสมบัติได้ทั้งแบบ 3D และ 2D

 

2X Turning

 • Wireframes, solid-surface features สามารถนำมาทำ CAM ได้ทันที
 • สามารถทำได้ทั้งภายนอกและภายในสำหรับคำสั่ง roughing, finishing, threading, grooving operation.
 • มี tool library ขนาดใหญ่และรองรับการสร้างด้วยตนเอง
 • มีฟังก์ชั่นพื้นฐาน เช่น hole making, tool library, operation management, verification และ simulation

 

2 Axis Milling

 • 2 Axis milling tactic ช่วยสร้าง Tool path ให้แบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายสำหรับการกัดแบบหยาบและละเอียดโดยอ้างอิงจาก features และ profiles.
 • 2-5 Axis tool paths สามารถทำได้บน profiling, pocketing, collapsing, step-over (inward or outward), parallel linear cuts, or continuous spiraling.
 • Tool library ที่มีให้ขนาดใหญ่ และสามารถสร้างปรับเปลี่ยนเองได้
 • สามารถหลีกเลี่ยง ป้องกันการชนของ Tool กับชิ้นงานหรืออุปกรณ์จับยึดอัตโนมัติ

 

3 Axis Milling

 • QuickMillTM Technology ช่วยให้การโปรแกรมมีประสิทธิภาพ ลดเวล machining และยืดอายุการใช้งานของเครื่อมือให้ยาวขึ้น
 • การทำงานที่ราบรื่นปรับเครื่องมือ paths ให้คงระดับความเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องของเครื่องมือเพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเต็มหน้าของ Tools
 • AFC function ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพ feed rates บน tool load เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและป้องกันเครื่องมือแตกหัก
 • การอ้างอิงกระบวนการและสถานะการผลิตโดยอัตโนมัติ ช่วยลดความยุ่งยากของ programming และช่วยลดเวลาในการทำงาน

 

4/5-Axis Milling

 • ตัวเลือกเพิ่มเติม 5-Axis tool-paths สำหรับเป็นตัวเลือกให้ผู้ที่ทำงานซับซ้อนและยากต่อการเข้าถึงจากเครื่อง 3 ปกติ
 • ง่ายในการแปลง 3-Axis tool paths เป็น 5-Axis tool paths
 • สอดแทรกการเคลื่อนไหวของแกรนอัตโนมัติด้วย Flow-cut strategy
 • สร้างจุดเชื่อมโยงระหว่างการทำงานด้วย two 5 Axis

 

Reference Functionality

 • Reference Operation ระบบสามารถแยกแยะพื้นที่ที่ไม่มีการตัดเฉือนในกระบวนการก่อนหน้าและสร้าง Tool path ให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ
 • ReReference Tool ระบบสามารถแยกแยะพื้นที่เครื่องมือก่อนหน้าที่ยังไม่สามารถสร้าง Tool path ได้

mold

 

Post Processor

ZW3D Post ให้ความสามารถที่ดีในการการประมวลผลสำหรับการแปลงข้อมูลงานตัด (APT-CL) เป็นรหัสเฉพาะเครื่อง (G และรหัส M) ที่จำเป็นต้องใช้เครื่อง ซีเอ็นซี โดย ZW3D Post รวมอยู่ในทุกโมดูล CAM ของ ZW3D

 • รองรับเครื่องจักร 2 และ 3 แกน ทุกระดับ
 • ใช้ได้กับทุกหน่วยประมวลผล
 • ใช้ผู้ใช้งานกำหนดหน่วยประมวลผล syntax ได้
 • แปลงไฟล์ CL ได้
 • แปลงไฟล์ข้อมูลเป็น CNC format ได้อัตโนมัติ
 • State-of-the-art technology โดยใช้ Windows GUI
 • ใช้งานภาษา macro ได้ง่าย
 • Drilling cycles ได้ทั้ง 2-Axis และ 5-Axis
 • รองรับระบบวงจร Canned
 • รองรับรูปแบบการส่งออกที่แตกต่าง
 • 5-Axis indexing
 • รองรับ head attachents สำหรับ 5 face milling